Hvem henvender institutionen Fruerlund sig til?

Målgruppen på Fruerlund er lettere udviklingshæmmede og sent udviklede unge og voksne med lettere empatiforstyrrelser og med potentiale for senere at kunne bo i bofællesskaber eller i egen lejlighed med støtte / vejledning. Beboerne skal være selvtransporterende i en sådan grad, at de selv kan bevæge sig rundt på Fruerlund og gerne i nærmeste omgivelser. Desuden må beboerne kunne trives i landlige omgivelser og have lyst til at deltage i friluftsliv. Beboerne kan f.eks. have følgende vanskeligheder: Synsnedsættelse, hjerneskade, udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, være sent udviklet eller lettere autistisk.

Visitation

Ansøgning om ophold på Fruerlund sker ved henvendelse til stedets leder, Lars Pedersen. Visitation beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøger. Efter besøget på bostedet er det lederen, medarbejderne og evt. en supervisor som tager stilling til, om ansøgeren får ophold på stedet. Bedømmelsen sker på baggrund af ansøgers:
- motivation
- funktionsniveau
- adfærdstræk og personlighed set i forhold til målgruppen og stedets øvrige beboere.
Inden optagelse kan ske, skal den evt. kommende beboer med pårørende have besøgt Fruerlund. Herefter udarbejdes en skriftlig aftale mellem anbringende kommune og Bostedet Fruerlund inden den nye beboer flytter ind.

Forældresamarbejde

Vi prioriterer kontakten til familien højt, da vi finder det vigtigt for beboerens tryghed og videre udvikling. Forældresamarbejdet består i en løbende dialog mellem bostedet og forældrene. Vi orienterer om trivsel og hverdag, og forældrene inviteres til at komme både til almindelig hygge samt arrangementer som f.eks. den årlige familie/pårørendedag. Der afholdes derudover statusmøder på Fruerlund, hvor forældre og sagsbehandler inviteres til orientering og drøftelse af forslag til handlingsplan for beboerens videre forløb.

Tilsynsrapport

På disse links kan Næstveds kommunes tilsynsrapporter findes
Tilsynsrapport 2014 og 2015
Tilsynsrapport 2013