Fakta

Fysiske rammer

Bostedet Fruerlund er godkendt til 9 beboere. I stuehusets ene ende har beboerne fælles opholdsrum og spisestue med tilhørende udestue på 25m². I køkkenet laver de mad og spiser sammen i de to stuer. Beboerne bor i en af gårdens længer, som er indrettet med 7 værelser og fælles stue, toilet- og badefaciliteter. Værelserne er fra 13 til 23 m².
Der er desuden en udslusningslejlighed på ca. 70m² med plads til 2 beboere, hvor de kan lære at klare sig mere selvstændigt.

På Fruerlund er der udover bostedet også tilknyttet 5 lejligheder, som kaldes Alleen. Tanken er, at de unge beboere har mulighed for en mere permanent boform i forhold til lejlighederne når de har boet på bostedet og i udslusningen.
I hver enkelt lejlighed er der et soveværelse, badeværelse og køkken/alrum og stue. Beboerne får her mulighed for egen lejlighed samt at have en tæt tilknytning til bostedet på Fruerlund.

Varighed

Generelt spænder varigheden af et ophold på Fruerlund sig fra et til tre år, i særlige tilfælde længere.

Målet er, at der inden et par år er sket en udvikling, der gør en udslusning til en mere selvstændig boform eller et bofællesskab muligt. Efter de første 3 måneder kan der afholdes et statusmøde, hvor et videre forløb aftales. Hvert år laves en handleplan med Fruerlund, beboeren, beboerens forældre samt handlekommune.

Opholdspris

Den månedlige takst for bostedet i år 2013 er 43.198 kr. + egenbetaling 5.250 kr., udslusning er 35.157 kr. + egenbetaling 5.450 kr. Hvis en ansøger modtager førtidspension, skal der i henhold til serviceloven drøftes en egenbetaling.