Aktiviteter

Hjemmedag

Beboerne har hver en fast ugentlig hjemmedag, hvor der foregår botræning. Beboeren skal lære at vaske eget tøj, holde rent på værelset, ordne fællesarealer samt holde møde med sin kontaktperson om trivsel, dagligt beskæftigelse, lægebesøg, fokus områder, fritidsaktivitet og aftale ang. hjemrejse weekend, økonomi, mv. Derudover lærer de unge også at lave mad og gå på indkøb.

Fritid

Beboerne kan vælge flere fritidsaktiviteter f.eks.:

 • Skydning
 • Svømning
 • Musik
 • Fodbold
 • Cykling/gåture
 • Markræs
 • Ridning
 • Motionscenter

Derudover bliver beboerne tilbudt at deltage i en lang række aktiviteter: Passe dyr, skov- og naturarbejde, såning og høst, arbejde i køkkenhaven, køre havetraktor og meget mere. Aktiviteterne aftales med personalet og iværksættes i det tilfælde, at det giver mening i forhold til den enkeltes udvikling og trivsel. På gården har vi havetraktorer til havearbejde, som beboeren selv kan køre. Vi har også en bil, som benyttes til markræs en gang om ugen med personale. Derudover har vi en John Deere traktor til vores markarbejde - her kan en beboer køre med. Der gives mulighed for at få støtte og vejledning til at få kørekort til knallert og bil. Beboerne har mobiltelefon, og flere har egen PC.

Vi har en 160m² fest- og aktivitetssal som bliver brugt til fester i løbet af året hvor venner, kærester og andre bosteder og skoler er inviteret. Vi benytter også salen til musikundervisning, hobbyarbejde, fodbold, bordtennis og andre indendørs aktiviteter.

Hver uge holdes der møde med beboergruppen som afvikles ud fra en dagsorden. Her gives der generel information, og beboernes forslag og ønsker bliver drøftet på mødet.

Rejser

Fruerlund arrangerer flere også flere rejser i løbet af året. Vi har været i Sverige, Norge, Tyskland, Tjekkiet, Mallorca, Kreta samt flere steder i Danmark. Udgiften betales individuelt af hver beboer. Målet med rejserne er

 • At lære beboerne også at fungere godt sammen nye steder
 • At lære forskellige landes kultur, natur og befolkning at kende
 • At få gode, sjove oplevelser